Výsledky M SR 2009

125 SP
Pretekár Hung. Rijeka Brno Pann. Brno Most Rijeka Hung. Body
Michal Puškár 1 1 1 TH 1 1 1 DQ 150
Pavol Skovajsa 2 P TH 1 5 2 2 1 121
Michal Mišák 5 2 3 2 2 4 - 3 116
Peter Rauch 3 - 2 H 4 3 - 2 85
Jozef Oravský 4 - 4 - 3 5 - P 53
Pavol Mihalkovič - - 5 - P - 3 4 40
Superstock 600
Pretekár Hung. Rijeka Brno Pann. Brno Most Rijeka Hung. Body
Jaroslav Černý 1 TH 1 1 1 1 1 1 175
Tomáš Krajčí 2 1 2 2 3 2 - - 121
Igor Marinica 3 - 3 3 2 - - - 68
Ľuboš Prokop 4 - - - - - - - 13
Supersport
Pretekár Hung. Rijeka Brno Pann. Brno Most Rijeka Hung. Body
Jaroslav Černý 2 TH 2 1 2 2 1 1 155
Tomáš Svitok
1 1 1 3 1 3 - - 132
Henrich Megela
3 H 5 4 3 4 - 2 89
Tomáš Krajčí - - 3 2 4 1 - - 74
Ľuboš Prokop - 2 4 T - - 2 3 69
Jiří Dražďák (CZ)
- P - - - - - - 0
Superstock 1000
Pretekár Hung. Rijeka Brno Pann. Brno Most Rijeka Hung. Body
Peter Duchyňa
- 2 1 H 1 1 1 2 140
Denis Bodon
2 3 2 1 2 H - 1 126
Vladimír Kada 3 4 4 2 3 - - 3 94
Jiří Dražďák (CZ) 1 1 TH T - - - - 50
Maroš Faktor
- - 3 - - - - - 16
Superbike
Pretekár Hung. Rijeka Brno Pann. Brno Most Rijeka Hung. Body
Jiří Dražďák (CZ) 1 1 1 1 1 P 1 - 150
Vladimír Ruža 2 2 2 H 2 1 2 1 150
František Vetrák 4 4 5 3 4 2 3 - 102
Peter Duchyňa 3 3 4 T 3 H - P 61
Martin Čermák - - 3 2 - - - - 36
Miroslav Sloboda
5 - - - - - - - 11
Marian Troliga 6 - - - - - - - 10
Tomáš Náhlik - - - T - - - - 0