Výsledky M SR 2008

125 SP
Pretekár Rijeka Pann. Brno Rijeka Most Brno Hung. Body
Pavol Skovajsa 1 4 2 2 2 2 1 143
Michal Puškár - 1 1 1 1 1 - 125
Michal Mišák 2 2 4 3 3 3 3 117
Jozef Oravský 3 5 5 5 4 5 4 86
Peter Rauch - 3 3 4 - 4 2 43
Superstock 600
Pretekár Rijeka Pann. Brno Rijeka Most Brno Hung. Body
Jaroslav Černý 1 1 1 1 1 1 1 175
Tomáš Krajčí 2 3 TH - - 2 2 76
Zbyněk Čech(CZ) 3 - - 2 - - - 36
Tomáš Svitok P 2 H - - - - 20
Henrich Megela H - - - - - - 0
Supersport
Pretekár Rijeka Pann. Brno Rijeka Most Brno Hung. Body
Zbyněk Čech(CZ) 2 2 1 1 1 3 P 131
Tomáš Svitok 1 1 T - - 1 1 100
Henrich Megela - TH 3 2 P 2 - 56
Karol Janov - 3 2 - - 4 - 49
Superstock 1000
Pretekár Rijeka Pann. Brno Rijeka Most Brno Hung. Body
Vladimír Ruža
2 2 1 2 1 1 1 160
Róbert Sháněl 1 1 2 1 2 - - 115
Maroš Faktor - NQ H 3 3 3 - 48
Miroslav Sloboda - NQ H - - 2 - 20
Erik Marko - - P - - - - 0
Superbike
Pretekár Rijeka Pann. Brno Rijeka Most Brno Hung. Body
Igor Marinica 3 2 5 2 3 1 4 121
Peter Jaroš 2 1 1 1 2 P P 115
Peter Duchyňa 5 5 - 3 1 2 2 103
Samuel Bahna 4 6 4 4 5 4 - 73
Peter Deak 6 4 3 - - 3 3 71
František Vetrák 1 - - - 4 H - 38
Roman Rozenberg - 3 2 - - - - 36
Martin Čermák - - - - - - 1 25
Ľubomír Pisarčík H - - - - - - 0
Marian Troliga - - - - - T - 0